Behandelingen & kosten

Uw situatie

De eerste aanpak van het probleem van onvruchtbaarheid begint meestal met een reeks basistests:
bij vrouwen klinisch onderzoek om de hormoonspiegels te controleren en echografisch onderzoek. Bij mannen is de belangrijkste test een spermaonderzoek om de kwaliteit van het sperma te beoordelen.

De oorzaken van onvruchtbaarheid zijn zeer uiteenlopend. De volgende behandelingen worden onder andere uitgevoerd bij Ferticentro:

Eiceldonatie en Dubbele donatie

In situaties waarin het om medische redenen niet mogelijk is om de behandeling uit te voeren met de eigen eicellen en zaadcellen van een koppel, bijvoorbeeld als deze niet worden geproduceerd of niet van voldoende kwaliteit zijn om in de behandeling te worden gebruikt; of vanwege het risico op overdracht van genetische ziekten, kan het nodig zijn om een beroep te doen op geslachtscellen van een donor of van donoren (wanneer dubbele donatie nodig is).
Eiceldonatie stelt vrouwen met eierstokfalen (POI, POF) of met bepaalde genetische ziekten in staat om hun droom om moeder te worden te vervullen. Het donatieproces is volledig vertrouwelijk en vindt plaats binnen een vastgesteld kader dat de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen ondersteunt, zoals vastgelegd door de National Board of Medically Assisted Procreation en door de aanbeveling van internationaal geaccepteerde goede medische praktijken.

ICSI

Intracitoplasmatische sperma-injectie
De intracitoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is de injectie van één zaadcel in de eicel, waardoor een embryo ontstaat. De eicellen worden uit de eierstokken gehaald en in het laboratorium bevrucht. ICSI wordt meestal geadviseerd in gevallen van ernstige oligozoöspermie (mannen met een zeer laag aantal spermatozoïden) of het uitblijven van bevruchting bij eerdere pogingen van conventionele IVF. Voor ICSI is slechts één zaadcel per eicel nodig, terwijl er bij klassieke IVF tussen de 50.000 en 100.000 zaadcellen nodig zijn. Zodra de embryo's zijn verkregen, worden ze overgebracht naar de baarmoeder van de vrouw voor implantatie en mogelijke zwangerschap.

ivf, fertility, infertility-1514174.jpg
IVF

In-vitrofertilisatie
Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden de eicellen uit de eierstokken gehaald en vervolgens in een laboratorium bevrucht met sperma (van de mannelijke partner van het koppel, indien van toepassing, of met donorsperma). Eén of twee van de verkregen embryo's worden overgebracht naar de baarmoeder van de vrouw om een zwangerschap tot stand te brengen. IVF kan worden gebruikt in situaties van onverklaarde onvruchtbaarheid, obstructie of afwezigheid van de eileiders en na het falen van eerdere eerstelijnsbehandelingen (IUI, getimede coïtus). In situaties met een mannelijke factor of als de vrouw ouder is dan 35 jaar, kan het ook de voorkeur verdienen om ICSI uit te voeren in plaats van traditionele IVF, omdat het geheel of gedeeltelijk mislukken van de bevruchting bij conventionele IVF de behandeling in gevaar kan brengen.

Kosten

Voor prijzen kunt u contact opnemen via de Contactpagina. Wij nemen contact met u op om uw specifieke casus te bespreken en u een totaalprijs te geven.