Fertiliteitskliniek

Ferticentro

Geen wachtlijst
Niet-Anonieme donatie
Samenwerking met een Nederlandse kliniek!

Niet Anonieme donatie

Ferticentro is een kliniek die meer dan 20 jaar geleden is opgericht in Coimbra, Portugal.

In 2018 is in Portugal de wet veranderd op het gebied van donatie. Er mocht vanaf dat moment alleen nog niet-anoniem gedoneerd worden, net zoals dat in Nederland is. 

Er worden verschillende behandelingen aangeboden zoals IUI, IVF en ICSI. De aangeboden behandelingen met donatie zijn Eiceldonatie, Spermadonatie, Dubbele Donatie (eicellen en sperma) en embryodonatie. 

Wil je meer informatie? Stuur dan een email aan info@Ferticentro.nl of bel 06-14 664 665

EICeldonatie

Een behandeling die bij Ferticentro erg veel wordt gedaan is Eiceldonatie.
De wet- en regelgeving in Portugal is vrijwel gelijk aan de Nederlandse en dat heeft geresulteerd in een samenwerking met Fertiliteitskliniek Twente